Benlik saygısı, kişinin benliğindeki değerlerin, özelliklerin ve yeteneklerin olumlu ve gerçekçi bir yerden algılamasıdır. Bir kişinin kendi başarılarına, yetenek ve değerlerine olan inancını ve güvenini kapsar. Benlik saygısı yüksek olan kişiler kendilerinin farkında, yeteneklerinden emindirler ve psikolojik sağlıkları sağlamdır. Başarısızlık