DEHB, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” olarak bilinen hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir bozukluk olarak tanımlanır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen nörolojik, gelişimsel ve davranışsal bir bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı %5-7 gibi çok yüksek orandadır, çocuklukta başlayıp %60-70 oranında, yetişkinlikte de devam edebilen bir rahatsızlıktır. Erkeklerde kızlara kıyasla 3-5 kat daha fazla olduğu gözlemlenmektedir.

Temel özellikleri;
 • Davranışları engelleme ve kontrolde
 • Uzun süreli dikkatte
 • Duyguları ve aktivite düzeyini ayarlamada zorluk olarak tanımlanabilir.

DEHB NEDENLERİ
DEHB nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte bu bozukluktan sorumlu etkenler üç grupta toplanabilir:
• Kalıtımsal faktörlere bakıldığında (genetik) bu bozukluğa sahip olan çocukların anne babalarında, kardeşlerinde de benzer belirtilerin görülebildiği gözlemlenmektedir.
Çevresel Nedenler: Aynı zamanda doğum öncesinde zararlı maddelerin kullanımı, doğum sırası ve sonrasında olan komplikasyonlar veya uygun olmayan anne baba tutumları gibi çevresel etmenler riski arttırabilmektedir.
Beyindeki Yapısal ve İşlevsel Farklılıklar incelendiğinde bu bozukluğa beynin dikkat, düşünme, geleceği ön görme, değerlendirme, davranış kontrolü ve planlamaya ait olan yönetici işlevlerindeki farklılıkların sebep olduğu bilinmektedir.
 
BELİRTİLER
DEHB gelişimsel özelliklerden, zeka geriliğinden ve öğrenme bozukluklarından farklıdır. Tanıda bunu ayırt etmek gerekir.

DEHB’nin 3 boyutu ve buna bağlı olarak belirtileri vardır. Bunlar dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Kimilerinde dikkat eksikliği belirtileri aktiftir, kimilerinde hiperaktivite belirtileri gözlenir kimilerinde ise hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite belirtileri olduğu birleşik DEHB tipidir. Bu boyutlardan hepsi çocukta veya yetişkinde bir arada görülmeyebilir. Bu yüzden bu belirtileri doğru tanılamaya dikkat etmek gerekir.

Dikkat Eksikliği (en az altısı en az 6 ay süreyle)
 • Ayrıntılara dikkat etmezler veya dikkatsizce hatalar yaparlar
 • Oynarken ya da görev yaparken dikkatleri kolay dağılır
 • Dinlemiyormuş gibi görünürler
 • Yönergeleri izlemez ve görevleri tamamlayamazlar
 • Görevleri ve etkinlikleri düzenlemede güçlük çekerler
 • Mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınırlar
 • Dikkatleri dış uyaranlarca kolay dağılır
 • Unutkandırlar
 • Oyuncaklarını ya da okul gereçlerini sık sık kaybederler
Hiperaktivite-Dürtüsellik(en az altısı en az 6ay süreyle)

 • Elleri ve ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanır.
 • Oturması beklenen durumlarda ayağa kalkar.
 • Uygunsuz durumlarda koşuşturur (ergenlerde huzursuzluk duygusu)
 • Boş zaman etkinliklerine katılmada ya da oynamada güçlük.
 • Sürekli hareket halinde olma (motor gibi)
 • Çok konuşma.
 • Soru bitmeden cevabını yapıştırma.
 • Sırasını beklemede güçlük.
 • Başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarının arasına girme.
TANI VE TEDAVİ 
Aile ve Çocukla klinik görüşme, Çocuğa psikolojik test uygulamaları tanı koymada başvurulan yöntemlerdir. Okul ve Öğretmenden alınan bilgi eşliğinde psikiyatriste yönlendirmeyle tanı koyulabilir. Resmi tanı çocuk psikiyatristleri tarafından koyulur.
Tanı Koymada Yardımcı Testler;
– Moxo Dikkat Performans Testi
– Wisc-4 Zeka Testi
– CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi
DEHB Tedavisinde iki boyut vardır biri duygu ve beynin işlevlerini düzenlemesi açısından ilaç kullanımı, diğer boyutu da psikososyal terapidir. İkisinin bir arada kullanılması en sık gördüğümüz tedavi yöntemlerindendir. Psikososyal Terapi, bilişlsel ve davranışçı yöntemler, kendini gözlemleme ve dikkat çalışmaları ve aile eğitimi gibi yöntemleri içerir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu alanında benimle çalışmak için veya test uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için iletişime Geçebilirsiniz.

Test uygulamaları için


Burayı Tıklayın

“Attentioner” Dikkat Terapisi ile ilgili bilgi ve randevu için


Burayı Tıklayın

4