Özgüvenini yükseltmek ve hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaşmak ister misin?

    Özsaygı nedir?

Özsaygı en kısa tanımıyla kişinin kendi değerini anlama ve kendi özüne ve kişiliğine beslediği saygıdır. Sağlıklı özsaygı, kişinin zayıflıklarını anlama ve kabullenme, güçlü yönlerini kutlama, kişinin diğerleriyle olan ilişkilerinde gerçekçi bakış açısı kazanmasını içermektedir. Sağlıklı öz-güven çocuklukta başlayan bir süreçtir. Sağlıklı öz-güven geliştiren bireyler yaşam zorluklarıyla karşılaştıklarında daha bilinçli bir şekilde baş edebilirler. Sağlıklı özsaygısı olan bireyler sağlam insan ilişkileri olan, sevecen, dürüst, kendine ve başkalarına değer veren ve sağlıklı baş-etme becerileri geliştirebilen bireylerdir.

    Öz-saygı(Self-esteem) kazanımı için sahip olunması gereken bileşenler;
✨Kendini benimseme,,
✨Kendine değer verme,
✨Benliğine saygı duyma,
✨Kendi değerine ilişkin değerlendirme

Bu çalışmanın amacı ergen bireylerin kendini ve çevresini daha iyi tanıması, anlamlandırması, kendini kabullenmesi ve olumlu bakması, kişisel zayıflıklarının veya hatalarının farkına varması, bunun yanında güçlü yönlerinin de farkına varım bilinçli bir şekilde zorluklarla baş edebilmesi, kısacası sağlıklı öz saygı geliştirmesi ve özgüveninin yükselmesi için yardımcı olmak ve onları daha sağlıklı, ayakları yere basan bireyler olmasında destek olmaktır.

    Bu yönde bireysel olarak yapılacak eğlenceli ve verimli çalışmalar ve ev etkinlikleriyle ergenlerin bu zorlu yetişkinliğe adım yolculuğunda daha öz-güvenli ve farkındalığı yüksek bireyler olması için genç arkadaşımızı ve sizleri bizimle çalışmaya davet ediyoruz!
Çalışmalar bireysel olarak yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilecektir. Uzm. Psikolog&Aile Danışmanı Gökçe Gürlek tarafından 13-18 yaş arası tüm gençlerin katılımına açıktır. Daha detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.