gallery_09

Çocuk ve gençlerin sorunlarını anlayabilmek için öncelikle bir aile görüşmesi yapılarak yaşanan problemlerin nedenleri anlaşılmaya çalışılır. Bu süreçte çocuk için gerekli görülen psikolojik testler yapılır, hem aileden alınan bilgiler hem de gözlemlere dayalı bilgiler ile değerlendirme yapılır. Çocuk ve genç danışmanlığı sürecinde aile ile paralel çalışmalar yapılır.

Başlıca çalışma alanları,

 • Uyum ve Davranış Problemleri (tırnak yeme, alt ıslatma, tikler, yalan, kardeş kıskançlığı vb.) ,
 • Gelişimsel Problemler,
 • Öğrenme Güçlüğü,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Öfke Kontrolü
 • İçe Kapanıklık / Özgüven Problemleri
 • Depresyon, Kaygı
 • Davranış Bozuklukları (saldırganlık vb.)
 • Ayrılık Kaygısı
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Sınav Kaygısı
 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi
 • Fobiler / Korkular
 • Problem Çözme Becerileri
 • Akran İlişkileri
 • Okul Başarısı ile ilgili kaygılar
 • Akran İlişkileri
 • Ergenler için mesleki danışmanlık
 • Gelişim, Algı ve Zeka ölçekleri eşliğinde verilen danışmanlık hizmetleri
 • Oyun Terapisi
 • Dikkat çalışmaları
 • Genç yetişkinler için; anksiyete, depresif duygu durumu,öfke kontrolü, özgüven sorunları, kişilerarası ilişkiler, dikkat ve kişilik testleri, ebevveynlik sorunları ile ilgili bireysel danışmanlık
 • 12 yaş üstü bireyler için Online Danışmanlık

“Oyun Terapisi” hakkında detaylı bilgi için

Burayı tıklayın
“ATTENTIONER Dikkat Geliştirici Terapi Programı” hakkında detaylı bilgi için

Burayı tıklayın