Çocuk görüşme ve oyun odasından bir köşe

OYUNCAKLAR, çocuğun kelimeleri OYUNU ise, ne anlatmak istediğidir… Haim G. Ginott

Çocuklar için kendilerini, ailelerini ve duygularını ifade edebilmenin en etkili yolu oyundur. Doğru yollarla oynanan oyun sayesinde çocuğun;

  • Fiziksel, bilişsel, sosyal, dil ve kavram becerileri gelişir,
  • Hayal gücü artar, hayal gücünü kullanarak duygu ve düşüncelerini dışa vurmayı öğrenir.
  • Empati yeteneği gelişir, kendisini başkalarının yerine koymayı ve paylaşmayı öğrenir,
  • Taklit becerileri gelişir, çevresindekileri taklit ederek birçok şey hakkında bilgi sahibi olur ve dünyayı daha iyi anlamlandırmayı öğrenir.
  • Sorun çözme becerisi kazanır ve problemlerini dışa vurduğu gibi oyun içerisinde çözmeyi öğrenir.

 Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, belirli terapötik sonuçları geliştirmek için, oyunun teröpatik bağlamda stratejik olarak kullanımıdır. Oyun terapisi, psikoloğun oyun ve yardımcı teknikler yoluyla çocukla güveli bir ilişki kurduğu çocuğun problemlerinin açığa çıkarıldığı ya da üzerinde çalışıldığı, çözüme varılan, yeni becerilerin pratik edildiği ve kapanışın hazırlandığı bir terapi tekniğidir.

Çocuk merkezli oyun terapisinde psikolog;

  • Belirli sınırları çizerek çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken, onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır.
  • Oyununun içeriğini yönlendirmeden, çocuğun sorununu kendi yoluyla çözeceğine güvendiğini gösterir.
  • Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur.

Neden Oyun Terapisi?

“Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Büyüme sürecinin bir noktasında çocukların birçoğu yaşam tecrübeleriyle başa çıkmada zorluk çekerler. Ya da ailelerini veya öğretmenlerini endişelendiren davranışlar sergilerler. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.Eğer siz, çocuğunuz hocası ya da doktoru, çocuğunuzun davranışlarıyla ilgili endişelenirseniz ya da çocuğunuzun baş etmekte zorlandığını görürseniz, çocuğunuza yardım etmek için önerilen yaklaşım oyun terapisidir.” (Oyun terapileri Derneği,2019)

Oyun terapisi Uzm. Psikolog Gökçe Gürlek tarafından 2.5 yaşı ve üstü çocuklara uygulanabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.