“3 ADIM ANNE BABALIKTA USTALAŞMA” AİLE EĞİTİMİ

Çocuğun sosyal duygusal gelişiminde anne- babanın önemli rolü bulunmaktadır.  Etkin anne babalık, problem durumlar karşısında çocukların çözüm bulmalarını ve uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Güvenli, tutarlı, sevgiye dayalı anne baba ve çocuk ilişkisi, özellikle çeşitli risk ortamlarında onarıcı ve koruyucu bir süreç olma özelliği taşır. Çocuğun sosyal duygusal gelişiminde anne babanın model olması ve olumlu etkileşiminin yanı sıra çocuklarına yönelik tutum ve yaklaşımları sağlama, yani anne-baba ve çocuk etkileşimi de son derece önemlidir. Aynı zamanda, anne babanın bireye ilişkin tavır ve kararlarıyla çocuğun etkileşimleri, deneyimleri ve çevresi, benlik kavramını geliştirecek şekilde düzenlenirse ona arzu edilen davranışlar kazandırılabilir.

Bu eğitimde neyi amaçlıyoruz?

‘3 Adım Anne Babalıkta Ustalaşma Kursu’ eğitim programı;
anne babalara ailenin yapısı ve gelişimi ile ilgili kavramsal bilgi vermek,
anne babaların kabul becerileri ile sınır koyma becerilerini geliştirmek ve
onlara duygu yönetimi ve problemlerin çözümü konusunda çocuklarına nasıl model olabileceklerini ve rehberlik edebileceklerini öğretmek, anlatılanları
karşılıklı soru cevap ve uygulama ödevleriyle destekleyerek bilgilerin
kalılıcılığını sağlamak programın temel hedefidir.

Eğitime kimler katılabilir?

2-6 yaş arası ve 6-12 yaş arası çocuğu olan her ebeveyn eğitimimize katılabilir. Eğitim okul öncesi çocuklar için ve okul çoğu çocuklar için olmak üzere olarak 2 ayrı grup halinde gerçekleşecektir. Her bir grup için kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Çocuğunuz hangi yaş grubuna giriyorsa ona uygun olan eğitim grubuna katılabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

 

Eğitim 4 ana modülden  oluşmakta olup toplam 4 haftalık bir programdır. Eğitim haftada 1, 90 dakikalık oturumlar halinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Oturumlarda anlatılacak tüm notlar, evde uygulama kolaylığı sağlayacak

hatırlatıcı not kağıtları verilecektir. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım
belgesi verilecektir.

                                               

Eğitim İçeriği  

1. Oturum/Aile Yapısı ve Gelişimi

2. Oturum/ Kabul Eğitimi 

3. Oturum/ Sınır Koyma Teknikleri

4. Oturum/ Problem Çözme


Ot

Eğitim programı Uzm. Psikolog Gökçe Gürlek tarafından gerçekleştirilmektedir. Pandemi koşulları sebebiyle programda yalnızca online seçeneğimiz mevcuttur. Daha detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.