0-6 AY 
Güven, beslenme ve temizlenme en önemli
gereksinimleridir. Bu yüzden özellikle ilk 3 ayda bebeğin bu gereksinimleri için uzun süre ağlamasına veya yalnız kalmasına izin verilmemelidir. Bu gereksinimlerinin karşılanmadığını fark eden bebekler huzursuz ve mutsuz hissederler.
Anne sütü bebeklerin sağlıklı büyümeleri için önemli olduğu gibi rahatlamalarını da sağlar. Onlar için meme ve anne sütü anneyle kurdukları bağın ve güven duygusunun bir bağlantısı görevi görür.
Güven duygusu annenin onu okşaması, sevmesi, konuşması sayesinde kazanabilirler. Annenin sesiyle bebekler rahatlayıp sakinleşebilirler.
Bebeklerin sağlıklı bir bağlılık ve güven
geliştirmesi için temel bakım ve ilgiyi aynı kişiden alması önemlidir.
Bebekler güven duygusunu her an, her ihtiyacı için yanında duran bir annenin onu beslemesi, altını temizlemesinin yanı sıra

Bu dönemdeki bebeklerin genel gelişim özelliklerinin sağlıklı devam edip etmediğini aşağıdaki maddeleri yapıp yapmadığına bakarak takip edebilirsiniz

 •  Yüze bakar
 •  Karşısındaki yüzü konuşunca fark eder ve gülümser
 •  Yatarken gözleri ile veya başı ile objeleri izler
 •  Agulama sesi çıkarır
 •  Zil ya da çıngırak gibi seslere tepki verir.
 •  Kol ve bacaklarını eşit derecede hareket ettirir.
 •  Eline dokundurulunca bir nesneyi tutar
 •  Küçük nesnelere bakar
 •  Önündeki oyuncağı yakalamaya çalışır, tutar
 •  Ellerini seyreder
 •  Sesli güler
 •  Arkasından bir ses çıkarılınca bakar
 •  Adına tepki vermeye başlar
 •  Yüzükoyun yatarken başını kaldırmaya çalışır
              6-12 AY 
              Sürekli ilgi ve şefkat isterler.
              Kendileriyle konuşulmasından büyük keyif alırlar.
              Etrafındaki nesnelere uzanma, tutma gibi
              eğilimleri vardır. Oyuncak ve nesneleri sıklıkla ağızlarına götürürler. Aynı
              zamanda ellerine verilen nesneleri atma gibi eğilimleri de vardır.  Emekleme ve yürümeye başladıysa etraftaki
              nesneleri karıştırmaya eğilimlidirler.
              Anneye düşkünlerdir. Anne ortamdan uzun bir süre
              ayrıldığında ağlayabilirler. Bağlanma ve güven ilişkisi kurmanın atılan
              temelleri bu dönemde de devam etmektedir.
              Ani ses ve hareketlerden ürkebilirler.

              Bu dönemdeki bebeklerin genel gelişim özelliklerinin sağlıklı devam edip etmediğini aşağıdaki maddeleri yapıp yapmadığına bakarak takip edebilirsiniz

                ü  Konuşulunca
              gülerek tepki verir.
              ü  Küçük
              nesneleri parmağıyla kavrar
              ü  Yere
              düşen oyuncakları başını eğerek aramaya çalışır
              ü  Bir
              elinden diğerine nesneyi geçirir.
              ü  İki
              elindeki küçük oyuncakları birbirine vurur
              ü  Yüzükoyun
              yatarken göğsü ile birlikte yerden başını kaldırır.
              ü  Eline
              verilen yiyeceği yer
              ü  Bye
              bye yapar
              ü  El
              çırpar
              ü  İsteklerini
              ağlamadan hareketle ya da sesle belirtir
              ü  Da-da
              gibi tek heceli sesleri çıkarır
              ü  Öpücük-öksürük
              vb gibi sesleri taklit eder
              ü  10-12.
              Ay itibariyle basit tek kelimeleri söyleyebilir.
              ü  8.
              Ay itibariyle oturabilir.
              ü  Yatarken
              kendiliğinden oturmaya geçebilir  
              ü  Tutunarak
              ayakta durabilir
              1-3 YAŞ   
              İnatçı ve reddedici olabilirler. Her işi
              kendileri yapmak isterler.
              Kurallar ve yasaklara uymazlar. 1 yaşından
              sonra, yasaklanan şeyleri tekrar etmek hoşlarına gider.
              Eşyaları ve çekmeceleri karıştırmaktan
              hoşlanırlar. Aynı oyuncakla uzun süre oynayamazlar, sıklıkla başka oyuncağa
              geçerler.
              Anneden ayrılmak istemezler, kendi başlarına
              uyumakta da zorlanabilirler
              Üç yaşından önce başka çocuklarla oynamazlar
              ancak aynı ortamda bulunmaktan hoşlanırlar.
              Sözcükleri duydukları gibi yorumlarlar.
              Deyimleri anlayamazlar. O yüzden net yönerge vermek gerekir.
              Konuşmalarınızı dinlemiyor gibi gözükseler de
              her söylediğinizi zihinlerine kaydederler.
              Yemek yemeye karşı direnç gösterebilirler. 

              Bu dönemdeki bebeklerin genel gelişim özelliklerinin sağlıklı devam edip etmediğini aşağıdaki maddeleri yapıp yapmadığına bakarak takip edebilirsiniz. 

                 ü  Oyuncaklarını kap içine doldurur ve çıkarır
              ü  Kalemle karalama yapar
              ü  Küpleri üst üste dizer
              ü  Şişe içine konulan küçük bir nesneyi dökerek çıkarır
              ü  “Topu masaya koy” gibi basit yönergeleri yerine getirir
              ü  Karşılıklı top oyunu oynar
              ü  Basit ev işlerine yardım eder
              ü  Kendi yemeğini yer
              ü  Tek kelimeler kullanarak konuşur
              ü  Sorulduğunda gözünü, burnunu, saçını gösterir
              ü  2 yaş itibariyle bebeksi de olsa anlaşılır konuşur
              ü  Düzgün ve desteksiz yürür
              ü  Eğilerek yerdeki nesneyi alır(tutunmadan)
              ü  Küçük toplara dengeli vurur
              ü  Merdiveni iki ayakla çıkar
              ü  Hoplama, zıplama yapar
              3-6 YAŞ
              Meraklıdırlar. 
              Arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanırlar.
              Giyinme, yemek yeme gibi alışkanlıklarını kendileri belirlemek isterler
              Kurallara uymakta zorlanırlar. Evde güç savaşına girebilirler.
              Kendi cinsiyetinden olan ebeveynle çatışmaya girebilirler.
              Oyuncaklar en değerli eşyalarıdır, oyun oynamak ise hayatlarındaki en önemli etkinliktir.
              Anne ve babayla birlikte iş yapmaktan, etkinlik yapmaktan çok hoşlanırlar
              Hassas ve kırılgan olabilirler. Bazen kavgacı veya saldırgan davranışlar
              gösterebilirler. Kardeşleri varsa çatışma halinde olabilirler.

              ·       

              Bu dönemdeki bebeklerin genel gelişim özelliklerinin sağlıklı devam edip etmediğini aşağıdaki maddeleri yapıp yapmadığına bakarak takip edebilirsiniz. 

              ü  Resimleri gösterilen nesnelerin adını söyler
              ü  Kalemle gösterilince dik çizgi çizer
              ü  Nesnelerinaltını, üstünü, önünü, arkasını bilir
              ü  Düzgün cümlelerle konuşur
              ü  Kendi başına giyinip soyunabilir, yemeğini yer
              ü  Düğme ilikleyebilir(basit düğmeleri)
              ü  İnsan resmi çizmesi söylendiğinde çizer
              ü  Gösterilince daire, artı, kare gibi şekilleri çizer
              ü  Basit zıt ve eş anlamlı kavramları bilir
              ü  “Top nedir?” gibi soruları yardımsız ve doğru cevaplar
              ü  Renkleri, sayıları bilir
              ü  Yardımsız yaratıcı resimler çizer
              ü  Geçmiş ve gelecek zaman cümleleri kurar
              ü  Hayali olaylar anlatır
              ü  Çift ayak zıplar
              ü  Tek ayak üzerinde 8-10 sn durur
              ü  Tek ayak üzerinde sıçrar, topu elleriyle yakalar
              1